Logo

     Skoolfooie


Wanneer daar finansiëel beplan word vir ‘n nuwe jaar, is almal bewus van die feit dat stygings en verhogings ‘n onvermydelike is. Dit is vir die Beheerraad baie belangrik om ‘n goeie balans tussen noodsaaklikhede vir ons kinders en die skoolfonds, wat ons primêre bron van inkomste is, te handhaaf. Die Beheerraad dra kennis van stygende lewenskoste, asook faktore wat die finansies van die skool en elke huishouding beïnvloed.

Soos dit in 2017 gewysig is, bly die betaalsiklus vir 2018 onveranderd as volg:
- Geen registrasiefooi sal vir bestaande leerlinge gehef word nie;
- Geen fooie sal vir Desember gehef word nie.
‘n Eenmalige toelatingsfooi ten bedrae van N$ 3 000.00 is betaalbaar vir nuwe toelatings.


2018 Jaarlikse skoolfonds:


Skool Fonds

Aangeheg:

1. Aanhangsel “A” – Belangrike notas betreffende skoolfondsrekeninge

2. Aanhangsel “B” – Volledige uiteensetting van skoolfonds


Ons streef ook daarna om sover moontlik 'n alles-insluitende skoolfonds vas te stel en sodoende ouers in staat te stel om presiese maandelikse kostes te kan bereken.


Skoolfonds sluit onder andere die volgende in:

• Wanderers Lidmaatskap per gesin vir die jaar;
• Alle graad uitstappies en kultuurskool;
• Busvervoer na skoolverwante geleenthede en aktiwiteite
• Treintjieskool: Alle klas- en kunsbenodigdhede;
• Graad 1 tot 3: Skryfbehoeftes en werksboeke;
• Graad 2 & 3: Skaaklesse as deel van die skoolkurrikulum;
• Graad 7 & 10: Veldskoolkostes;
• Graad 12's,: IEB Eksamengeld, Matriekdas & - baadjie, Jaarblad
   en persoonlike indien en hantering van universiteitsaansoeke;
• Psigometriese toetse;
• Gasvryheidstudies
• Inskrywingsgelde (Science Fair; Olimpiades, ens).


Addisionele heffings/betalings onder andere vir:

• Addisionele werk-/oefenboeke;
• Na-skoolse skaak;
• Musieklesse;
• Daaglikse busvervoer na en van skool;
• Skoolfoto- en Jaarbladbestellings;
• Eksterne fondsinsamelings waar bydrae vrywillig is.

As deel van die begrotingsfunksie is daar ook marknavorsing gedoen oor die tariewe van soortgelyke privaatskole, asook pre-primêre skole in die land en elders. Ouers kan gerus wees dat die nuutste tariewe en kortings steeds uiters gunstig daarmee vergelyk.

Neem asseblief die vrymoedigheid om enige onduidelikhede ten opsigte van hierdie skrywe met die Skoolbestuurder of die Voorsitter van die Beheerraad te bespreek.

Treintjie Skool

Jaarbeplanner


  Like ons op Facebook

KONTAK ONS

Tel: +264 (61) 244 219

Faks:+264 (61) 238 664


Vonkpos:

wap@wap.edu.na

Posbus 86564, Eros, Windhoek, Namibië

Drakensbergstraat 5, Windhoek, Eros


Treintjie Skool