Logo

  Primêre Skool Akademie


Akademiese Program - Junior Primêr:


Die akademiese program in die junior primêre afdeling bestaan hoofsaaklik uit 3 komponente, nl.:


• Lewensvaardighede - Kuns / Musiek / Omgewingsleer / Bybel.
• Geletterdheid - Skrif / Mondeling / Lees / Skryfvaardigheid / Engels: Wiriting and Llistening
• Syfervaardigheid - Tel en Meet / Probleemoplossing / Getalbegrip
• Die res van die program is propvol leerpret.


Boffin-uitstalling
Windhoek Afrikaans Privaatskool

Leerlinge van gr.1-3 neem jaarliks aan 'n Wetenskapuitstalling deel, waar hulle hul eie eksperimente beplan en uitstal.


Buitelug
Windhoek Afrikaans Privaatskool

Leeraktiwiteite - leer vind ook soms buite plaas.


GMO
Windhoek Afrikaans Privaatskool

Groot motoriese oefeninge


Uitstappies
Windhoek Afrikaans Privaatskool

Gereelde opvoedkundige uitstappies word deur die jaar onderneem.Akademiese program - Senior Primêr:

Die Namibiese leerplan, met verryking word gevolg.


Vakke wat aangebied word is:

• Afrikaans
• Engels
• Wiskunde
• Wetenskap
• Sosiale Studies
• EBW / Entrepreneurskap
• Kuns
• Liggaamsopvoeding
• Bybelonderrig/Jeugleiding/Toewyding


IEB gestandaardiseerde toetse word jaarliks deur alle graad 5&6 leerlinge geskryf.


Treintjie Skool

Jaarbeplanner


  Like ons op Facebook

KONTAK ONS

W.A.P Tel: +264 (61) 244 219

Treintjie Skool Tel: +264 (61) 250 040

Faks:+264 (61) 238 664


Vonkpos:

wap@wap.edu.na

Posbus 86564, Eros, Windhoek, Namibië

Drakensbergstraat 5, Windhoek, Eros


Treintjie Skool