Treintjieskool

Treintjieskool Pre-primêre skool is ‘n informele skool, waar ons die wêreld op ‘n speel-speel metode vir die kleuters ontsluit. Daar word onder andere gekonsentreer op emosionele, fisiese, sosiale en kognitiewe ontwikkeling.

Onderrig

Graad: 000

Graad: 00

Graad: 0

Oranjeklas

Geelklas

Turkooisklas

Groenklas

Rooiklas

Blouklas

Persklas

Infrastruktuur as volg vir 2023:

Die skool bestaan uit sewe kleurvolle klaskamers met ‘n veilige, toegeruste speelterrein.

Onderrig as volg vir 2023:

Graad 000    3 – 4 jariges    Oranjeklas, Groenklas

Graad 00      4 – 5 jariges    Geel- en Rooiklasse

Graad 0        5 – 7 jariges    Blou-, Groen-, Pers- en Turkooisklas

Gebalanseerde dagprogram

Die leerstof en sillabus is gebaseer op die NIED Kurrikulum wat onder andere insluit:

Nege temas                                    

  1. Myself                                
  2. My liggaam                               
  3. My familie                            
  4. My huis
  5. My skool
  6. My gemeenskap
  7. Diere
  8. Water
  9. Plante
 1.  

Geïntegreerde temas

 • Die weer
 • Gesondheid
 • Veiligheid
 • Vervoer

Ekstra leerstof

 • Bybelonderrig
 • Ontluikende wiskunde
 • Omgewingsopvoeding
 • Opvoedkundige- en perseptuele ontwikkeling
 • Konkrete spel
 • Bewegingspele/buitespel onder toesig van bekwame personeel
 • Skeppende aktiwiteite
 • Musiek en beweging
 • Poppekas
 • Wysdag
 • Bak en brou
 • Opvoedkundige uit- en instappies

Spesiale geleenthede

 • Geskeduleerde oueraande
 • Gemeenskapsprojekte
 • Snoepie elke Vrydag
 • Somerfees
 • WAP interhuis
 • TS-Liefdag
 • TS-Kultuurdag
 • Wap “Dragonboat”
 • Oupa- en Oumadag
 • Ouerkuier te Affies
 • Kleuterwoordfees
 • Lenteloop
 • Karnavalpretdag
 • Nuwe kleuterverwelkoming
 • Christusfees
 • Konsert

Opsionele aktiwiteite

Kleuters kry die geleentheid om na Treintjieskool se dagprogram en op ekstra kostes deel te neem aand die volgende aktiwiteite:

 1. Karate
 2. Kiddie Sport
 3. Kinderkinetika
 4. Kindermusik
 5. Playball
 6. Swem
 7. Nasorgfasiliteite van Maandae tot Donderdae 13:00 tot 17:00