Treintjieskool

Treintjieskool

Treintjie Pre-primêre skool is ‘n informele skool, waar ons die wêreld op ‘n speel-speel metode vir die kleuters ontsluit. Daar word onder andere gekonsentreer op emosionele, fisiese, sosiale en kognitiewe ontwikkeling.

Onderrig

Graad: 000

Graad: 00

Graad: 0

Oranjeklas

Geelklas

Turkooisklas

Groenklas

Rooiklas

Blouklas

Persklas

Gebalanseerde dagprogram

Ongeveer 13 temas word deurlopend deur die jaar aangebied soos onder andere:

 1. Myself
 2. My liggaam
 3. My familie
 4. My huis
 5. My skool
 6. My omgewing
 7. Diere
 8. Water
 9. Plante

Geïntegreerde temas:

 1. Die weer
 2. Gesondheid
 3. Veiligheid
 4. Spesiale geleenthede

Aktiwiteite

 1. Ontluikende wiskunde
 2. Musiek en beweging
 3. Ontluikende geletterdheid: Stories, liedjies en rympies
 4. Bewegingspele
 5. Funda Fun oefeninge
 6. Mind Moves
 7. Skeppende aktiwiteite
 8. Snoepie
 9. Poppekas
 10. Buitespel onder toesig van bekwame personeel.
 11. Opvoedkundige uitstappies
 12. WAP Atletiek
 13. Pretdag
 14. Valentynsdag
 15. “Dragon Boat” – Treintjie se Tjiff-Tjaffspan
 16. Lanternloop
 17. Lenteloop
 18. Kleuterwoordfees
 19. Konsert

Buitemuurse aktiwiteite na-skool ure:

 1. Swemlesse
 2. Kindermusik
 3. Playball
 4. Kiddie Sport
 5. Kinderkinetika
 6. Karate
 7. Monkeynastics