Primêre Skool

Primêre Skool

Die skool waar kinders daagliks die geleenthede gebied word om nuwe vaardighede aan te leer, hulle invloedsirkel te verbreed, ‘n gevoel van trots en vervuldheid op verskeie terreine te ontwikkel sodat hulle aan die einde van hulle laerskoolloopbaan ‘n gevoel van “ek behoort” en arbeidsaamheid bereik het.

AKADEMIE

Die akademiese program in die junior primêre afdeling bestaan hoofsaaklik uit 3 komponente, nl.:

• Lewensvaardighede – Kuns / Musiek / Omgewingsleer / Bybel.
• Geletterdheid – Skrif / Mondeling / Lees / Skryfvaardigheid / Engels: Writing and Listening
• Syfervaardigheid – Tel en Meet / Probleemoplossing / Getalbegrip
• Die res van die program is propvol leerpret.

• Skaak vorm deel van die kurrikulum in graad 2 en 3

Boffin-uitstalling

Leerlinge van gr.1-3 neem jaarliks aan ‘n Wetenskapuitstalling deel, waar hulle hul eie eksperimente beplan en uitstal.

Kultuurskool

Leeraktiwiteite – leer vind ook soms buite plaas.

GMO

Groot motoriese oefeninge

Akademiese program - Senior Primêr:

Die Namibiese leerplan, met verryking word gevolg.

Vakke wat aangebied word is:

• Afrikaans
• Engels
• Wiskunde
• Wetenskap
• Sosiale Studies
• EBW / Entrepreneurskap

•Skaak (graad 4)

• Kuns (graad 4-6)
• Liggaamsopvoeding
• Bybelonderrig/Jeugleiding/Toewyding

IEB gestandaardiseerde toetse word jaarliks deur alle graad 5-7-leerlinge geskryf.

SPORT

Windhoek Affies het talle skolesportkodes en neem aan talle sportgeleenthede gedurende die jaar deel:

Atletiek

• Interhuiskompetisie
• Laerskool Securitas Edugate Prestige Atletiek
• Nasionale Atletiek Kampioenskappe
• Privaatskole atletiek
• Sone C

Wintersport & Somersport

Wintersport:

• Privaatskolenaweek
• Hokkie
• Netbal
• Rugby

Somersport:

• Krieket

Skaak: Ons skaakafrigter is mnr. Charles Eichab, die Namibiese Skaakkampioen.

 

KULTUUR

Daar is talle geleenthede vir leerlinge om aan kultuuraktiwiteite deel te neem:

Kultuurskool

Drie dae van vet pret! Ons is kreatief, klim en klouter, ry trein, kyk wild en swem na ‘n warm dag.

Praatberaad

Dialoog tussen partye word spelenderwys opgevoer. Speech evening – Ons kan ook in Engels ons sê sê, al is ons Afrikaans.

Redenaars​

Jaarlikse Praatberaad-aande, deelname aan Streeks- en Nasioale redenaarskompetisies

Entrepeneursdag vir graad 7's.

Uitreiking

Ons reik graag uit na minderbevoorregtes. Ons is betrokke by verskeie liefdadigheidsprojekte.

Ambassadeurs

Die graad-7 ambassadeurs is betrokke by talle projekte gedurende die jaar en samel gereeld ou klere en/of blikkieskos vir die behoeftiges in.

Hulle is elke jaar betrokke by:

  • Bybelgenootskap muntlegging
  • Huis Maerua
  • CAN Spray-a-thon
  • Die graad 7’s is jaarliks betrokke by die reël van verskeie liefdadigheidsprojekte