Sekondêre Skool

Akademie

Vakkeuses Graad 8 & 9

TAAL KEUSE:

Afrikaans

Engels

VERPLIGTE VAKKE – BEVORDERINGSVAKKE

Wiskunde, Algemene Wetenskap, Sosiale Studies

NIE-BEVORDERINGSVAKKE:

Lewensoriëntering

KEUSEVAKKE:
Kies een uit elk van die twee groepe as ‘n keusevak vir jou graad.

GROEP 1

 1. Gasvryheidstudie
 2. Tegniese Tekeninge
 3. Duits

GASVRYHEIDSTUSIES
Gasvryheidstudies is ‘n vak wat uit voedselproduksie (sjefopleiding) en voedseldiens (kelnerwerk) sowel as hotelorganisasie en bestuur bestaan. Die vak is ‘n lewensvaardigheidsvak met ‘n sterk praktiese komponent.

OF
TEGNIESE TEKENINGE
Hierdie vak is ‘n suiwer tekenvak, waar die kind ‘n interessante blik in die tegniese wêreld kry en waar hy betrokke raak met die teken van ‘n wye spektrum van komponente.
Tekeninge wat aanvanklik in graad 8 begin met ‘n inleiding tot tekentegnieke en -konstruksies en eindig in graad 12 met die volledige teken van masjienonderdele tot volledige huisplanne.
Die ideale vak om u kind voor te berei vir Ingenieurswese, Argitektuur en selfs net as tekenaar. RGO (rekenaargesteunde ontwerp) vorm deel van die pakket vanaf graad 10, waar elke tekening met die hand en met die rekenaar geteken moet word. Ter afsluiting, in graad 12, word volledige ontwerpe en tekeninge gedoen wat al die verworwe hand- en rekenaarvaardighede assesseer en die kind voorbereid in bogenoemde rigtings uit stuur.

OF
DUITS
Die vak Duits is die eerste drie jaar daarop gerig om die leerlinge ‘n goeie basis te gee om die taal te praat. Reeds aan die einde van Graad 8 kan leerlinge basiese gesprekke voer, skryf en lees. Leerlinge kry woordeskat wat hulle moet leer. Dit word dan skriftelik en mondeling geoefen. Duits is leerbaar, iets nuuts en ‘n bonus in ons land. ‘n Leerling wat Duits neem, moet bereid wees om elke dag sy woordeskat te leer, gemotiveerd en passievol klas toe te kom.

GROEP 2

 1. Rekeningkunde
 2. Entrepreneurskap

Vakkeuses Graad 10/11/12

Kies een primêrenen een addisionele taal:

Primêre taal:
Afrikaans Huistaal

Engels Huistaal

Addisionele taal:

Afrikaans Huistaal

Engels Huistaal

Afrikaans Addisionele Taal

Engels Addisionele Taal

Kies een vak uit Wiskunde:

Wiskunde

Kwantitatiewe Beredenering

Kies drie vakke uit die volgende vier groepe(slegs een vak per groep kan gekies word)

1.1 Igenieursgrafika en Tegnologie of Duits TIP of Toerisme

1.2 Geografie of Rekeningkunde

1.3 Fisiese Wetenskap of Besigheidstudies of Gasvryheidstudies

1.4 Biologie of Rekenaarstudie

Engelse Onderrigmedium:

Gr 8 – 2020

Gr 9 – 2021

Gr 10 – 2022

Gr 11 – 2023

Gr 12 – 2024

IEB – ISS

Leerlinge ontvang die Internasionale Sekondêre Sertifikaat aan einde van graad 12

Vraestelle word deur die IEB in Suid-Afrika opgestel en gemerk

Die kwalifikasie word deur Stellenbosch Universiteit geakkrediteer.

Kwalifikasie gee leerlinge toegang tot universiteite dwars oor die wêreld.

Kwalifikasie is goed gekeur deur Ministerie van Onderwys in SA asook die Universiteitsraad

Kwalifikasie is ook vergelyk met Europese lande, Australië en Kenya en op goeie standaard

Evaluering:

Graad 8 – 12

Elke Semester: 3 x Bemeesteringstoets

1 x Eksamen

Klastoetse gereeld

Projekte:

Vorm ‘n integrale deel van bogenoemde

Meerderheid projekte word in die klas afgehandel

Een groot projek per jaar word gedoen

Ekstraklasse – Maandae tot Donderdae

Sport

Windhoek Affies het talle skolesportkodes en neem aan talle sportgeleenthede gedurende die jaar deel:

 • Atletiek:
  • Interhuiskompetisie
  • Streeksbyeenkoms
  • COSASSA
  • Nasionale atletiek
  • Senior Nasionale Kampioenskappe
  • Privaatskole atletiek
 • Wintersport
  • Privaatskolenaweek
  • Hokkie
  • Netbal
  • Rugby
 • Somersport
  • Krieket

Kultuur

 • ATKV – jeugtak (WAPAT)
 • Praatberaad (Intern)
 • Speech evenings (Intern)
 • Redenaars (Nasionaal)
 • Idioomstryd (Nasionaal)
 • Tienertoneel (Streek)
 • Nasionale Waltons-Griffelkompetisie (Nasionaal)

Vele geleenthede vir ontwikkeling op kultuurvlak

Leerlingraad

Graad 8-Kamp

Landloop & waatlemoenfees

Seniorbraai

Geesvang-sokkie

Sottekonsert

Sotte-klokseremonie

Sotteaand

WAP verjaarsdag

Kaalvoetdag

Boemiedag

Wintersdans

Astrodag

Sokkerdag