Sekondêre Skool

Akademie

Vakkeuses Graad 8 & 9

BEVORDERINGSVAKKE

Afrikaans Huistaal

Engels Addisionele taal

Wiskunde

Sosiale Studies

Algemene Wetenskap

Ekonomiese Bestuurswetenskap

NIE-BEVORDERINGSVAKKE

Lewensoriëntering

Kommunikasievaardighede

KEUSE VAKKE:
Kies een van die volgende drie vakke as ‘n keusevak vir graad 8.


GASVRYHEIDSTUSIES
Gasvryheidstudies is ‘n vak wat uit voedselproduksie (sjefopleiding) en voedseldiens (kelnerwerk) sowel as hotelorganisasie en bestuur bestaan. Die vak is ‘n lewensvaardigheidsvak met ‘n sterk praktiese komponent.

OF
TEGNIESE TEKENINGE
Hierdie vak is ‘n suiwer tekenvak, waar die kind ‘n interessante blik in die tegniese wêreld kry en waar hy betrokke raak met die teken van ‘n wye spektrum van komponente.
Tekeninge wat aanvanklik in graad 8 begin met ‘n inleiding tot tekentegnieke en -konstruksies en eindig in graad 12 met die volledige teken van masjienonderdele tot volledige huisplanne.
Die ideale vak om u kind voor te berei vir Ingenieurswese, Argitektuur en selfs net as tekenaar. RGO (rekenaargesteunde ontwerp) vorm deel van die pakket vanaf graad 10, waar elke tekening met die hand en met die rekenaar geteken moet word. Ter afsluiting, in graad 12, word volledige ontwerpe en tekeninge gedoen wat al die verworwe hand- en rekenaarvaardighede assesseer en die kind voorbereid in bogenoemde rigtings uit stuur.

OF
DUITS
Die vak Duits is die eerste drie jaar daarop gerig om die leerlinge ‘n goeie basis te gee om die taal te praat. Reeds aan die einde van Graad 8 kan leerlinge basiese gesprekke voer, skryf en lees. Leerlinge kry woordeskat wat hulle moet leer. Dit word dan skriftelik en mondeling geoefen. Duits is leerbaar, iets nuuts en ‘n bonus in ons land. ‘n Leerling wat Duits neem, moet bereid wees om elke dag sy woordeskat te leer, gemotiveerd en passievol klas toe te kom.

Vind aangeheg die nuwe spesifikasies wat volgende jaar se graad 8 kinders gaan benodig.

Vakkeuses Graad 10/11/12

Verpligte vakke:
Afrikaans Huistaal

Aktiewe Burgery

Keuse vakke:

Engels Huistaal of Engels Addisionele Taal

Wiskunde of Kwantitatiewe Beredenering

(Kies drie vakke uit onderstaande vier groepe)

 1. Rekeningkunde of Geografie
 2. Besigheidstudies of Fisiese Wet
 3. Lewenswetenskap of RTT of Gasvry
 4. IGO of Duits of Toerisme

Engelse onderrig- medium

Gr 8 – 2020

Gr 9 – 2021

Gr 10 – 2022

Gr 11 – 2023

Gr 12 – 2024

IEB

Independent Examination Board
Die IEB is ‘n onafhanklike Suid-Afrikaanse Assesseringsliggaam wat eksamens in Engels en Afrikaans opstel in die Nasionale Senior Sertifikaat (Gr.12).

Hierdie eksamen word internasionaal erken en leerlinge wat in die verlede uitstekend gevaar het in hierdie eksamen, is al toegelaat tot puik tersiêre instellings soos o.a. Oxford, Cambridge, Harvard en Princeton, sowel as by Stellenbosch Universiteit, Noordwes Universiteit Potchefstroom en Pretoria Universiteit, sonder enige addisionele vereistes soos A-vlak eksamens.
Indien u meer wil uitvind aangaande IEB, sien aangehegte dokumente of besoek gerus hulle webtuiste by www.ieb.co.za.

IEB – ISS

Leerlinge ontvang die Internasionale Sekondêre Sertifikaat aan einde van graad 12

Vraestelle word deur die IEB in Suid-Afrika opgestel en gemerk

Die kwalifikasie word deur Stellenbosch Universiteit geakkrediteer.

Kwalifikasie gee leerlinge toegang tot universiteite dwars oor die wêreld.

Kwalifikasie is goed gekeur deur Ministerie van Onderwys in SA asook die Universiteitsraad

Kwalifikasie is ook vergelyk met Europese lande, Australië en Kenya en op goeie standaard

Evaluering:

Graad 8 – 12

Elke Semester: 3 x Bemeesteringstoets

1 x Eksamen

Klastoetse gereeld

Projekte:

Vorm ‘n integrale deel van bogenoemde

Meerderheid projekte word in die klas afgehandel

Een groot projek per jaar word gedoen

Ekstraklasse – Maandae tot Donderdae

Sport

Windhoek Affies het talle skolesportkodes en neem aan talle sportgeleenthede gedurende die jaar deel:

 • Atletiek:
  • Interhuiskompetisie
  • Streeksbyeenkoms
  • COSASSA
  • Nasionale atletiek
  • Senior Nasionale Kampioenskappe
  • Privaatskole atletiek
 • Wintersport
  • Privaatskolenaweek
  • Hokkie
  • Netbal
  • Rugby
 • Somersport
  • Krieket

Kultuur

 • ATKV – jeugtak (WAPAT)
 • Praatberaad (Intern)
 • Speech evenings (Intern)
 • Redenaars (Nasionaal)
 • Idioomstryd (Nasionaal)
 • Tienertoneel (Streek)
 • Nasionale Waltons-Griffelkompetisie (Nasionaal)

Vele geleenthede vir ontwikkeling op kultuurvlak

Leerlingraad

Graad 8-Kamp

Landloop & waatlemoenfees

Seniorbraai

Geesvang-sokkie

Sottekonsert

Sotte-klokseremonie

Sotteaand

WAP verjaarsdag

Kaalvoetdag

Boemiedag

Wintersdans

Astrodag

Sokkerdag