Sekondêre Skool

Sekondêre Skool

WAP bied ‘n leerplan wat gefokus is op kreatiewe denke, probleemoplossingsvaardighede, insig en die groter prentjie sodat leerlinge voorbereid universiteit toe gestuur kan word en gereed  in die werksplek kan instap. Hier kweek ons goeie werksetiek, want die leerplan vereis harde werk en toewyding, net soos wat prestasie in die verskeie presterende sportkodes wat WAP aanbied, vereis. Hier ontwikkel leerlinge om in ‘n georganiseerde leeromgewing hulle volle potensiaal te bereik hetsy in die klaskamer, sportveld of op die verhoog. Kleiner klasse en individuele aandag bied die geleentheid aan elke kind om ‘n plek en ‘n stem te hê.

AKADEMIE

Vakkeuses Gr 8 & 9

Meer inligting oor keusevakke:
1.GASVRYHEIDSTUDIES

Gasvryheidstudies is ‘n vak wat uit voedselproduksie (sjefopleiding) en voedseldiens (kelnerwerk), sowel as hotelorganisasie en -bestuur bestaan. Die vak is ‘n lewensvaardigheidsvak met ‘n sterk praktiese komponent.

2.TEGNIESE TEKENINGE

Hierdie vak is ‘n suiwer tekenvak, waar die leerling ‘n interessante blik in die tegniese wêreld kry en waar hy/sy betrokke raak met die teken van ‘n wye spektrum van komponente. Tegniese tekeninge begin in graad 8 met ‘n inleiding tot tekentegnieke en -konstruksies en eindig in graad 12 met die volledige teken van masjienonderdele tot volledige huisplanne. Dit is die ideale vak om u kind voor te berei vir Ingenieurswese, Argitektuur en selfs net as Tekenaar.

3. DUITS

Die vak Duits is die eerste drie jaar daarop gerig om die leerlinge ‘n goeie basis te gee om die taal te praat. Aan die einde van Graad 8 kan leerlinge basiese gesprekke voer, skryf en lees. ‘n Leerling wat Duits neem, moet bereid wees om elke dag sy woordeskat te leer, gemotiveerd en passievol klas toe te kom.

Vakkeuses Gr 10,11 & 12

Verpligte Vakke

1 Afrikaans Huistaal

2 Lewensoriëntering

3 Engels Huistaal of Engels 1ste Addisionele Taal

  1. Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid

Kies drie vakke uit die volgende vier groepe

A         Rekeningkunde of Geografie of

B         Fisiese Wetenskap of  Besigheidstudies of

C         Lewenswetenskap of  Rekenaartoepassings-tegnologie

D         Ingenieursgrafika en –ontwerp of Duits of Toerisme

= 7 Vakke in Totaal

IEB

Independent Examination Board

Die IEB is ‘n onafhanklike Suid-Afrikaanse Assesseringsliggaam wat eksamens in Engels en Afrikaans opstel in die Nasionale Senior Sertifikaat (Gr.12).

Hierdie eksamen word internasionaal erken en leerlinge wat in die verlede uitstekend gevaar het in hierdie eksamen, is al toegelaat tot puik tersiêre instellings soos o.a. Oxford, Cambridge, Harvard en Princeton, sowel as by Universiteit van Stellenbosch , Noordwes Universiteit (Potchefstroom) en Universiteit van Pretoria ,sonder enige addisionele vereistes soos bv A-vlak eksamens.

Indien u meer wil uitvind aangaande IEB, besoek gerus hulle webtuiste by

www.ieb.co.za.

SPORT

Atletiek

• Interhuiskompetisie

• Elnatan

• Edugate

• Sone C

• Streeksbyeenkoms

• Sub-Nationale byeenkoms

• COSASSA

• Privaatskole atletiek

Wintersport & Somersport​

Wintersport:

• Privaatskolenaweek
• Hokkie
• Netbal
• Rugby

Somersport:

• Krieket

• Skaak

Kultuur

Daar is talle geleenthede vir leerlinge om aan kultuuraktiwiteite deel te neem:

ATKV werkswinkel
Praatberaad
Speech Evenings
Mnr en Mej WAP
Valentynsdag
Skool verjaarsdag
Dragon Boat
Leerlingraadprojekte:

As leiers van die skool, word die leerlingraad uitgedaag om betrokke te wees by die reël van sekere skoolfunksies: